Hvis du skal have skrevet noget tekst, der kræver, at tekstforfatteren har omfattende viden om emnet/emnerne i teksten, bør du vælge tekstarbejde med research. Samtlige af vores skribenter er dygtige researchere, der kan indsamle kompleks viden og formidle denne i et letforståeligt, flydende, levende sprog.

Vi tilbyder at udføre alverdens typer af omfattende researcharbejde

Nogle tekstopgaver kræver dybdegående research. Det kan være, at man ønsker en letforståelig, nuanceret, informationsfyldt gennemgang af et givent emne, og at denne gennemgang fordrer, at skribenten har stor viden om emnet, og at skribenten derfor er tvunget til at læse meget stof om emnet, inden han/hun kan påbegynde at forfatte teksten. Det kan også være, at man ønsker at hyre en tekstforfatter til at skrive et portræt af en given person, og at dette portræt skal skrives på baggrund af et interview med personen, der skal portrætteres.

Vi er både i stand til indsamle viden via læsning af alverdens tekster, og vi er i stand til at indsamle viden veltilrettelagte interviews. Vi behersker de fleste research-teknikker, og vi har ydermere  erfaring med at inddrage statistisk materiale og udlede pointer på baggrund af disse. Så hvis du har en tekstopgave, der kræver omhyggeligt forudgående research, er du meget velkommen til at tage kontakt til os her.

Vi er dygtige til at indsamle kompleks information og formidle denne i et levende og letforståeligt sprog

Da samtlige ansatte hos Tekko har en universitetsbaggrund, er vi alle bekendte med, hvordan man indsamler information efter videnskabelige forskrifter. Vi har alle sammen fået en akademisk skoling, der gør os i stand til at indsamle alverdens typer af kompleks viden og formidle denne viden i et letforståeligt og lettilgængeligt sprog. Uanset om vi skal læse os frem til en masse viden, eller vi skal indsamle viden via interviews eller lignende, garanterer vi, at vi altid følger videnskabelige forskrifter vedrørende metoden til videnindsamling, hvilket sikrer, at de informationer, vi tilegner os, er saglige og sandfærdige.

Ovenstående lyder måske en smule højtravende og selvhøjtideligt, men vi mener ikke, at man kan undervurdere vigtigheden af, at researcharbejdet indbringer saglige, korrekte informationer, da vi mener, at dette er ekstremt afgørende for, at man kan levere gode, præcise tekster, der ikke er fyldt med tvetydigheder og usandheder.

Vores researchbaserede tekster er målgruppetilpassede

Når vi udfører tekstarbejde, tager vi altid udgangspunkt i kommunikationsmodeller. Fælles for stort set alle kommunikationsmodeller er, at har et centralt fokus på modtageren af den kommunikative handling. Skal en kommunikationshandling, mundtlig såvel som skriftlig, være succesfuld, skal denne tilpasses modtageren/målgruppen. Derfor sørger vi altid for at opnå et grundigt indblik i, hvilken målgruppe teksterne, vi skal skrive, har. Når vi kender denne, sørger vi for at tilpasse teksterne, så disse henvender sig bedst muligt til målgruppen.

Hvis målgruppen er ekstremt bred, bestræber vi os på at skrive i et enkelt, letforståeligt sprog. Hvis målgruppen derimod tilhører en niche, vil vi formentlig bruge en række relevante fagtermer, der signalerer, at vi har viden om emnet/emnerne, som teksterne beskæftiger sig med. Dette vil nemlig styrke teksternes troværdighed, og modtagerne af teksterne vil ligeledes værdsætte, at teksterne er skræddersyede og tilpasset dem. De vil  sandsynligvis føle sig, som hvad de er, nemlig målgruppen for teksterne.

Priser for tekster med researcharbejde:

  • Researchdelen afregnes pr. påbegyndt time. Timeprisen er 500 kr.
  • Tekstarbejdet afregnes pr. skrevne ord. Fra 0,8 kr. pr. ord