Tekstarbejde med minimal research vedrører tekstopgaver, som vi kan påbegynde ud fra en kort og præcis opgaveformulering, som vi formulerer i samarbejde med kunden. Dette betyder ikke, at vi ikke sætter os ind i kundens behov. Tværtimod!

Det betyder heller ikke, at vi ikke tager os god tid til at lytte til kundens perspektiv på teksternes målgruppe, konteksten for teksterne samt ønsker til nøgleord i teksterne. Det betyder blot, at teksterne kan skrives uden et dybdegående kendskab til det/de emne(r), som teksterne skal vedrøre.

Tekster med minimal research vil typisk vedrøre følgende teksttyper:

Pris for tekster med minimal research er 0,80 kr. pr. ord inklusiv moms.

Mangler du en dygtig tekstforfatter til at udføre tekstarbejde inden for en eller flere af ovenstående kategorier, så kontakt os her.