Vi kan skrive nuancerede, betydningsmættede portrætartikler

Sædvanligvis deles portrætgenren op i undergenrene portrættet og portrætinterviewet. Der findes dog utallige variationer ud over disse to undergenrer, men disse er uden tvivl de mest skrevne. Vi behersker begge undergenrer til perfektion og sørger altid for, at vi opbygger vores portrætartikler, så disse harmornerer med genrekonventionerne.

Forskellen på det klassiske portræt og portrætinterviewet

Lad os for god ordens skyld gennemgå de største forskelle mellem et klassisk portræt og portrætinterviewet, så du kan blive klogere på, hvilken type portrætartikel du bør vælge.

Portrætinterviewet er et interview med en person. Formålet med portrætinterviewet er at læseren lærer den portrætterede og hans/hendes bedrifter at kende. Der inddrages få eller ingen yderligere kilder ud over den portrætterede til udarbejdelse af interviewportrættet.

Når vi får en sådan opgave, tager vi et indledende møde med kunden om, hvilke elementer kunden ønsker vi skal fokusere på i portrættet og derfor også i interviewet. På baggrund af mødet udformer vi en interview-guide, der sikrer, at fokuspunkterne i interviewet bliver, hvad kunden ønsker. Vi udformer på baggrund af interviewet en spændende og interessant portrætartikel med en del citater fra portrætterede.

Det klassiske portræt udarbejdes med hjælp fra andre kilder end den portrætterede. Et sådant portræt indeholder typisk en skildring af portrætterede, hans/hendes baggrund og hans/hendes fremherskende egenskaber og kendetegn.

Det er ikke atypisk, at man blander genrerne, og vi garanterer, at vi kan skrive portrættet, præcis som du ønsker, det skal udformes.

Sådan opbygger vi vores portrætartikler

Måden, vi opbygger vores portrætartikler på, er naturligvis betinget af kundens ønsker og forventninger. Ofte vil opbygningen af et portræt dog være i stil med dette:

  • Introduktion – anledning til portrættet – hvorfor skrives portrættet?
  • Relevante særtræk for portrætterede
  • Omtale og nuancering af bedrifter og lignende, som portrætterede har bedrevet
  • Biografiske data (alder, fødeby og andre relevante oplysninger) – disse oplysninger placeres typisk i infoboks

Vi maler raffinerede portrætter med ekstremt velvalgte ord

Vi elsker tekstopgaver inden for genren portrætartikler, da denne genre virkelig stiller krav til tekstforfatteren. Her skal tekstforfatteren male et nuanceret, raffineret portræt af et menneske udelukkende med ord. Det er et krav, at tekstforfatter er i stand til at levere det sproglige svar på små, fine penselstrøg.

Det kræver virkelig solide skrivekompetencer at skrive en god portrætartikel. Det fordrer nemlig, at tekstforfatteren har en fantastisk fornemmelse for ’at vise’ frem for blot ’at fortælle’.

’At vise’ og ’at fortælle’ er velkendte begreber fra litteraturteoretikernes verden. Her omtales disse dog oftest på engelsk, altså som showing og telling. Når man ’viser’ frem for ’at fortælle’ er ens fremstilling scenisk. Det kan være gennem handlinger, replikker og objektivt, registrerende beskrivelser af steder eller personer.

Vi mener, at det er yderst vigtigt at inddrage showing-dimensionen i portrætartikler, da et fuldendt portræt ikke blot har fokus på, hvad portrætterede har bedrevet, men også hvordan portrætterede agerer, taler og udtrykker sig. Det handler om være i stand til at spotte små nuancerede, definerede karaktertræk og formidle disse i portrættet. På den måde formidle essentielle information om portrætterede på en levende, interessant måde med ganske få ord.

Flere af vores tekstforfattere har erfaring med at skrive betydningsmættede skønlitterære tekster. Igennem deres arbejde med det skønlittere felt har de udviklet deres evne til ’at vise’ i stedet for altid ’at fortælle’. Flere af vores tekstforfattere har derfor en fantastisk evne til at formidle personlighedstræk via showing-elementer.

Samtlige af vores tekstforfattere er ydermere skarpe analytikere, hvorfor vores portrætartikler altid vil indeholde fortolkninger af, hvordan vi har oplevet portrætteredes fremtoning. Hvilke særtræk har vi bidt mærke i, og hvad fortæller det om portrætterede?

Hvornår giver det mening at få skrevet en portrætartikel?

Når man udarbejder en portrætartikel, er der altid en anledning til dette. Det er dog yderst forskelligt, hvad anledningen er. Hvis en prominent person har fødselsdag eller jubilæum af en art, kan en portrætartikel være en oplagt hyldest. Portrætartikler udarbejdes ligeledes ofte i forbindelse med, at en person udgiver en bog, medvirker i en film eller afholder koncerter.

Portrætartikler er ofte i stand til at formidle interessante, inspirerende livshistorier, og de skrives sædvanligvis om mennesker, der har bedrevet noget.

Hvor publiceres portrætartikler?

Igen er svaret ikke entydigt. Portrætartikler ses nemlig publiceret i mange forskellige medier og forskellige kontekster. Hvis din organisation fører et medlemsblad, og en interessant, vellidt medarbejder inden for denne organisation runder et jubilæum, ville det være ganske oplagt at få udarbejdet en flatterende portrætartikel, der kunne publiceres i medlemsbladet. Dette vil uden tvivl glæde medarbejderen, der portrætteres, og det ville ligeledes inspirere læserne af medlemsbladet.

Måske portrættet ligeledes ville kunne bringes i andre medier og dermed fungere som PR.

Hvis du er en succesfuld iværksætter med en interessant historie og personlighed, kan en portrætartikel være et godt redskab til at brande dig selv. Lad os skrive et interessant, nuanceret portræt af dig, hvor vi beskriver din passion, filosofi, forretning og strategi. Det er ikke utænkeligt, at en række relevante medier ville finde et sådant portræt interessant og trykke det.

Mangler du en dygtig tekstforfatter til at skrive en fuldendt, betydningsmættet portrætartikel, så kontakt os her.

Pris:

  • Researchdelen afregnes pr. påbegyndt time. Timeprisen er 500 kr.
  • Tekstarbejdet afregnes pr. skrevne ord. 1,5 kr. pr. ord 
    • BEMÆRK: Prisen pr. ord er højere for portrætartikler end mange andre af vores tekstopgaver. Dette skyldes, at vi ønsker at levere portrætartikler af ekstraordinært høj kvalitet, og dette stiller ekstremt høje krav til sproget i disse, hvorfor disse opgaver er mere tidskrævende.