Vi kan skrive velstrukturerede, interessante casebeskrivelser

Hvis du har udført en opgave for en kunde til perfektion og skabt gode resultater, bør du udarbejde en case-beskrivelse, hvori du fortæller om arbejdsforløbet. Med casebeskrivelser kan man nemlig eksemplificere de services, ens virksomhed yder, på en troværdig og interessant måde.

Når du har udarbejdet en god, velskrevet casebeskrivelse, bør du publicere denne på platforme, hvor potentielle kunder ser den, da casebeskrivelser kan give potentielle kunder indblik i, hvordan du løser kundeopgaver yderst professionelt, og at du kan skabe resultater.

Der er ingen faste regler for, hvor case-beskrivelser bør publiceres; de kan være effektfulde på flere forskellige platforme, blandt andet på din hjemmeside, i dine nyhedsbreve og i pressemeddelelser.

Hvis casebeskrivelsen er en god og interessant historie, der giver spændende og faglig indsigt i, hvordan man kan løse forskellige opgaver, vil du sandsynligvis kunne få casebeskrivelsen publiceret i en række relevante medier, der beskæftiger sig med netop dit fagområde. Dette kræver dog, at casen er velskrevet og korrekt opbygget, og det vil vi hellere end gerne hjælpe dig med! Vi yder ligeledes gerne rådgivning om, hvordan du får forskellige medier til at publicere din casebeskrivelse og dermed bidrager til branding af din virksomhed.

Vi sørger for, at din casebeskrivelse er opbygget korrekt

Den fejl, som vi oplever, at flest begår, når de skal udarbejde en casebeskrivelse, er, at de ikke får gjort deres forarbejde godt nok, inden de påbegynder skrivningen. Man skal altid have fast en vinkel for casebeskrivelsen, inden man påbegynder udarbejdelsen af denne. Dette er altafgørende for kvaliteten af den. Hvis man begynder at skrive den uden at have lagt sig fast på en vinkel, bliver den formentlig rodet og ufokuseret.

Langt de fleste casebeskrivelser, som vi skriver, er for virksomheder, der gerne vil fortælle om et succesfuldt samarbejde med en kunde. I sådanne tilfælde vil vinklen ofte være at fortælle, hvordan virksomheden og kunden opnåede de fine resultater.

Der er forskel på, hvordan casebeskrivelser skal opbygges; opbygningen afhænger af, hvilken type casebeskrivelse der er tale om. En casebeskrivelse, hvori et fagligt samarbejde mellem en virksomhed og en kunde beskrives, skal opbygges anderledes, end en casebeskrivelse, der fokuserer på et individ, der har brudt et negativt livsmønster. Vi mestrer alverdens casebeskrivelser, og vi sørger altid for at lade indholdet af din casebeskrivelse diktere formen.

Vi skriver, som sagt, flest casebeskrivelser om virksomheders succesfulde opgaveløsninger for kunder. Derfor vil vi nøjes med at forklare, hvordan vi traditionelt opbygger casebeskrivelser af denne type.

Når vi skriver en casebeskrivelse om et udbytterigt samarbejde mellem en kunde og en virksomhed, beskriver vi naturligvis arbejdsprocessen. I den forbindelse nævner vi de målsætninger, som virksomheden og kundens i fællesskab satte. Vi forklarer, hvordan virksomheden valgte at løse de forskellige udfordringer og problemstillinger, kunden havde.

Vi beskriver ligeledes, hvilke erfaringer virksomheden og kunden har gjort sig i løbet af samarbejdet og nævner i den forbindelse, hvis virksomheden og kunden har gjort sig nye erkendelser. Ydermere fremlægger vi de fine resultater af samarbejdet.

Med henblik på at lette overskueligheden opsummerer vi her, hvilke elementer vi berører i casebeskrivelser om virksomheders opgaveløsninger for kunder:

 • Præsentation af kundens målsætninger
 • Beskrivelse af arbejdsprocessen:
  • Hvordan løste virksomheden kundens udfordringer og problemer?
  • Hvilke erfaringer gjorde kunden og virksomheden sig i løbet af arbejdsprocessen?
  • Hvilke refleksioner gjorde virksomheden sig i forbindelse med arbejdsprocessen?
  • Eventuelle nye erkendelser, som virksomheden har gjort sig i forbindelse med arbejdsprocessen
 • Præsentation af resultaterne af samarbejdet

Vi opbygger altid vores casebeskrivelser på følgende måde:

 • Overskrift
  • Vi konstruerer en overskrift, som vækker læserens interesse og samtidig beskriver essensen af casebeskrivelsen.
 • Underrubrik
  • Vi udarbejder 2-3 linjers fed tekst, som kort opsummerer den samlede case-beskrivelse. Underrubrikken vil typisk kort berøre kundens problem, virksomhedens løsningsmodel og resultaterne af arbejdet.
 • Brødtekst
  • Vi præsenterer casen levende og interessant. Typisk vil vores casebeskrivelse være en kronologisk beskrivelse af virksomhedens arbejdsforløb.

Vi indsamler alle nødvendige informationer til case-beskrivelsen

Som du nok kan fornemme, er det nødvendigt at have et indgående kendskab til den case, man ønsker at beskrive, i sin casebeskrivelse. Derfor vil tekster af denne type ofte omfatte en researchfase, hvor vi indsamler informationer, der ruster os til at skrive case-beskrivelsen.

Vi foretager glædeligt velforberedte interviews med både ansatte i virksomheden og med kunden for at skaffe den nødvendige information, vi skal bruge. Selvom en af virksomhedens ansatte er i stand til at fortælle os nuanceret om arbejdsforløbet, anbefaler vi ofte, at der alligevel også udføres interview med kunden. Det er nemlig en fordel at have positive kundeudtalelser integreret i sine casebeskrivelser, da sådanne udtalelser øger troværdigheden om virksomhedens kompetencer. Ros fra andre står altid stærkere end ros fra en selv.

Vi skriver casebeskrivelser, der troværdigt repræsenterer afsenderen

Vi sørger for altid for, at vores casebeskrivelser skrives i et interessant og levende sprog. Vi tilpasser tonen efter kundens profil. Vil kunden gerne opfattes som frisk og underfundig, sørger vi for, at formidlingen er uhøjtidelig og humoristisk. Vil kunden derimod gerne opfattes som ekstremt seriøs, sørger vi for, at formidlingen er stringent og formel.

Mangler du en dygtig tekstforfatter til at udarbejde casebeskrivelser, så kontakt os her.

Pris:

 • Researchdelen afregnes pr. påbegyndt time. Timeprisen er 500 kr.
 • Tekstarbejdet afregnes pr. skrevne ord. 0,8 kr. pr. ord